Klubbens Årsmöte kommer att hållas torsdag 18 april kl. 18.30 i Björkenäs GK´s klubblokaler.

Anmälan om deltagande görs per mail till pe.ge@telia.com

 

Agenda för årsmötet kommer att finnas här inom några dagar.

 

Mvh Pe Ge

 

Agenda finns nu under fliken Styrelse/Årsmöte


 

Till våra medlemmar:

 

P.g.a. det sabotage som någon sinnesförvirrad person utfört på vår bana (se bild under "VAD HÄNDER" på en av de förstörda greenerna) ser Styrelsen i klubben inga ekonomiska förutsättningar för en fortsatt verksamhet och har därför tagit beslut om att under 2013 avveckla klubben. Rent formellt kommer detta beslut fattas vid ett kommande årsmöte.

 

Vi har fört förhandlingar med politiker och tjänstemän i Kävlinge kommun, vars bemötande varit mycket givande och positivt. När vi nu tar beslut om avveckling har vi också kommit överens med kommun och Bröderna Larsson/Björkenäs GK om att de får arrendera den del av vår bana som inte i nuläget direkt berörs av nuvarande detaljplan, d.v.s. våra hål 3,4 och 5, för att på detta sätt skapa en 12 håls bana.

 

Vi har också förhandlat fram "som vi tycker" bra avtal med närliggande klubbar om medlemserbjudande för våra medlemmar. Ni finner dessa i fliken till vänster på denna sida. det är vår förhoppning om att något av dessa erbjudande skall falla er i smaken.

 

Tumba Golf för alla (som gjort namnbyte i höstas till Utbildningscenter i Malmö AB) försattes i konkurs 2013-01-31. Klubben har fordringar på oredovisade medlemsavgifter på ca 30,000 sek, då dessa är s.k. Redovisningsmedel föreligger ett personligt ansvar hos styrelsen i TGA för dessa pengar. Om dessa pengar inte finns i konkursboets tillgångar så måste klubben vända sig till Åklagare med en anmälan om förskingring. Detta gör att det finns en hel del arbete kvar för styrelsen innan vi kan lägga locket på för gott.

 

Enligt det avtal som finns med SGF skall alla tillgångar som finns i Klubben vid en avveckling återföras till golffrämjande ändamål.

 

Har ni några frågor eller undringar, så kontakta oss gärna.

 

Vidare vill vi tacka för det stöd och support som vi fått från en stor del av Er under resans gång nu i vinter.

 

Styrelsen Lödde GK

gm. Pe Ge Svensson

        Kassör

 

Ps.

 

Det föreligger inga hinder för spel på de 4 hål som fortfarande är spelbara, men OBS ! att det inte finns någon försäkring som täcker ev. olyckshändelser. Ni får heller inte be någon att avlägsna sig från området, eftersom det är allemansrätten som nu gäller.

 

Ds.

 

Loddegk.se Allright Reserved 2009. Loddegk.se använder webpop, ett publicerings system utvecklat av Jh Webbyrå. Design av Jh Webbyrå. Login


Logga in.Användarnamn :Lösenord :